شبکه های اجتماعی

افکار

چرا افکار منفی بزرگترین دشمنان شما در مسیر موفقیت هستند.

چرا افکار منفی بزرگترین دشمنان شما در مسیر موفقیت هستند.

بیست ویک سالم بود، شکست خورده بودم و در یک آپارتمان تک اتاقه در اواسط یک زمستان بسیار سرد در طول روز مشغول کار...

مشاهده مطلب
آغاز روزی پر از عشق و قدردانی

آغاز روزی پر از عشق و قدردانی

آیا میدانید چگونه می توانید روزی شاد و پر انرژی داشته باشید؟ آموزش های موجود در این فیلم به شما برای ساختن یک روز شیرین کمک خواهد کرد.

مشاهده مطلب